Η Cream Team, διατηρώντας σταθερές τις αξίες και τη φιλοσοφία της, έχει αποσπάσει πλήθος διακρίσεων και βραβεύσεων για τη δυναμική ανάπτυξή της, την επιτυχημένη πορεία της καθώς και για τα προϊόντα της.