Όλα τα προϊόντα είναι επιστημονικά ελεγμένα και εγγυημένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΟΦ, ενώ η εταιρεία λειτουργεί υπό την πιστοποίηση του Συστήματος Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής κατά ISO 22716 2007 από την TUV AUSTRIA HELLAS για την παραγωγή και αποθήκευση καλλυντικών προϊόντων.

Επιπλέον, όλα τα προϊόντα της Cream Team συμμορφώνονται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EC) No 1223/2009, είναι επιστημονικά ελεγμένα και εγγυημένα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΟΦ.

Τέλος, όλα τα καλλυντικά προϊόντα της Cream Team είναι γνωστοποιημένα στο πανευρωπαϊκό portal, CPNP, το οποίο διασφαλίζει την εφαρμογή των απαιτήσεων που απορρέουν από την θέση μας στην εφοδιαστική αλυσίδα.