Η Cream Team είναι μία από τις λίγες εταιρείες στην Ελλάδα που διαθέτουν ιδιόκτητη παραγωγή, με υψηλού επιπέδου, γραφειακές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις 10.000τ.μ. στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης, αποτελούμενες από μία σύγχρονη μονάδα παραγωγής, τμήμα έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων, showroom, γραφεία και αποθηκευτικούς
χώρους.

Η παραγωγική μονάδα λειτουργεί υπό την πιστοποίηση του Συστήματος Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (GMP for Cosmetics) κατά ISO 22716: 2007 από την TUV AUSTRIA HELLAS, που είναι το κορυφαίο πρότυπο πιστοποίησης ποιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο ακολουθείται επίσης αυστηρά από όλους τους εμπλεκόμενους με την
ποιότητα των προϊόντων.

Η διαχείριση του συστήματος ποιότητας εξασφαλίζει ότι η ανάπτυξη, η παραγωγή, η αποθήκευση και απελευθέρωση των καλλυντικών προϊόντων πραγματοποιείται μέσα από άρτια καθορισμένες και τεκμηριωμένες μεθόδους και διαδικασίες, όπως αυτές των αυστηρών και συστηματικών εσωτερικών ελέγχων και αξιολόγησης της παραγωγικής διαδικασίας σε όλες τις φάσεις.